Wie ben ik?

€ 4,95

Veel mensen worstelen met hun identiteit. Vaak is er in de opvoeding, op school of door relaties negatief over hen gesproken en is men dat zelf gaan geloven. Of we hebben vanuit de kerk te horen gekregen dat we weinig of niets zijn. Van generlei betekenis. Dit boekje wil je helpen om je identiteit in Christus te laten zien, omdat God niet van je houdt om wat je doet, maar om wie je bent. In Christus zijn we een nieuwe schepping en dat verandert nogal wat aan onze identiteit.
In een dagboek van veertig dagen ontdek je wat en wie je bent en wat er allemaal mogelijk is. Een spannende ontdekkingsreis!